-පහසු මිලට අඩු වියදම් LED බල්බ අපෙන් –


දිනෙන් දින ඉහල යන ඔබගේ ගෘහස්ථ විදුලි බිලට , අපෙන්  සහනයක්…. මේ කාලයේ බොහෝ දෙනෙක් කතා කරන මාතෘකාවක් තමයි විදුලි බිල කියන්නේ.      ඉතින් අපි හිතුවා මේකට පොඩි හරි විසදුමක් සොයාගන්න. එකේ ප්‍රතිපලයක්  විදිහට අප විසින්ම එකලස් කරන ලද ඉතාම අඩු විදුලි දරිතාවක් වැය වන LED  යොදා ගනිමින් සදා ඇති මේම  බල්බ,  විදුලිෂමතා කිහිප (W)  අගයකින් ඔබට මිලදී ගත හැකියි.

පහතින් ඇති ලින්ක් එක click කර මෙම බල්බ සැදීම පිලිබදව තවත් වැඩිදුර තොරතුරු දැනගන්න..  එසේ අප විසින් අලෙවි කරනු ලබන 5w දරිතාවේ බල්බයක් මුල සිටම සදාගන්නා ආකාරය එහි දක්වා ඇත.

ඔබට මේම බල්බ මිලදී  දැනගැනීමට අවශ්‍යය නම්,  අමතන්න…

බුද්දික ප්‍රසන්න – +94 77 204 7717

http://techin-focus.blogspot.com/2013/07/90.html#more

Advertisements

About Chamila's Tech Blog

Microsoft certified Freelance IT professional specialized for computer hardware and networking , with more than 10 years hand-on experience. since 2005 as an technical support person providing technical solutions for the individual users, local and foreign companies.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s